Продължете към съдържанието
България получи още препоръки за прането на пари на фона на плащанията по света

Светът се променя. 2023 г. беше рекордна година по брой на платени откупи, които надхвърлиха 1,1 милиарда долара. Измамите нарастват.

 България трябва да се бори за противодействие на прането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространение на оръжия. Това съобщи Специалната група за финансови действия (FATF), която ръководи глобални действия за справяне с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия.

Прането на пари е това, което чуждите инвеститори виждат в България. За това инвестициите намаляват с близо 200 млн. според БНБ. Очаква се до 2027 г. обемът на безналичните транзакции да достигне около 2,3 трилиона, удвоявайки се от 2022 година.

Този експоненциален растеж се движи от разширяването на инфраструктурата за незабавни плащания на основните пазари, продължаващото приемане на отворена банкова рамка и още: развиващите се очаквания на клиентите, регулациите и индустриалните инициативи катализират бързото приемане на нови инструменти и незабавни плащания.

Банките и разплащателните фирми трябва да балансират фокуса си между плащанията на дребно и търговските плащания, за да увеличат максимално стойността. Максимизирането на стойността от търговските плащания изисква банките и разплащателните фирми да се ангажират и да отговорят на променящите се очаквания на корпоративните клиенти.

Управлението на паричните средства е постоянно и важно предизвикателство за корпорациите, изправени пред макроикономически затруднения и несигурен растеж.

До 2027 г. се очаква обемът на безналичните транзакции да достигне около 2,3 трилиона, удвоявайки се от 2022 година. Този експоненциален растеж се движи от разширяването на инфраструктурата за незабавни плащания на основните пазари, продължаващото приемане на отворена банкова рамка и още: развиващите се очаквания на клиентите, регулациите и индустриалните инициативи катализират бързото приемане на нови инструменти и незабавни плащания.

 

Банките и разплащателните компании трябва да балансират фокуса си между плащанията на дребно и търговските плащания, за да увеличат максимално стойността. Максимизирането на стойността от търговските плащания изисква те да се ангажират и да отговорят на променящите се очаквания на корпоративните клиенти.

Управлението на паричните средства е постоянно и важно предизвикателство за корпорациите, изправени пред макроикономически затруднения и несигурен растеж.

Европа на фокус

В Европа непаричните обеми комбинират годишен ръст от 10,7% от 2022 г. до 2027 г., благодарение на разширяването на незабавните плащания, подобренията на регулациите за отворено банкиране (PSD3) и пилотната инициатива EU Digital Identity Wallet 2023.

Северна Америка наваксва​

Тъй като регионът наваксва революцията на незабавните плащания, обемите на безналичните плащания се очаква да нараснат с 6,5% (2022-2027 г.). Услугата FedNow на Федералния резерв на САЩ има за цел да създаде мрежа за плащания в реално време в европейски стил и ще функционира в допълнение към RTP мрежата на The Clearing House, която работи от 2017 година. Заслужава да се отбележи фактът, че RTP и FeedNow поддържат само насочени плащания: това означава, че типове плащания като повтарящи се плащания, абонаментни плащания и P2P плащания, които изискват възможности за изтегляне, не се поддържат от FeedNow.

Новата услуга за незабавни плащания ще се нуждае от допълнителни инвестиции, за да изгради нови възможности и да тласне пазара на САЩ към двуцифрен растеж. Успоредно с това Бюрото за финансова защита на потребителите на САЩ разработва отворена банкова рамка и правила, които се очаква да бъдат финализирани до 2024 година.

Азиатско-тихоокеанският регион липсваше

Регионът нямаше вътрешни инфраструктури за цифрови плащания и имаше хетерогенни релси за плащания на ключови пазари – за разлика от Европа, където SEPA внедри стандартизация. Но през последното десетилетие правителството подкрепи развитието на незабавна инфраструктура за плащане в реално време в критични юрисдикции (включително Индия, Китай, Сингапур, Австралия, Тайланд стимулира приемането на цифрови плащания).

В резултат на това Азиатско-тихоокеанският регион вече е на път да обхваща повече от 50% от глобалните обеми на некасови плащания и вероятно ще регистрира ускорен 19,8% общ годишен темп на растеж за периода 2022-2027 година.

Траекторията на Близкия Изток

Тук се разгръща траектория на растеж, подобна на тази, реализирана в APAC. Регионът е силно зависим от паричните средства въпреки високото проникване на мобилните телефони. Въпреки това, регулаторните реформи и съзряващата инфраструктура за цифрови плащания са на път да увеличат CAGR на непаричните обеми с 14,1% през 2022-2027 година

Отворените банкови реформи вече са в ход в региона. Бахрейн, Саудитска Арабия, ОАЕ и Йордания започват да приемат отворени банкови рамки. Няколко пазара в Близкия изток също стартират схеми за незабавно плащане.

Регионът също работи за интегриране на релси за плащания чрез инициативи като платформата за плащания Buna, собственост на Арабския валутен фонд, и AFAQ, регионална система за плащания, предоставена от Gulf Payments Company в сътрудничество със Саудитската централна банка.

Африка догонва своите съседи

Континентът догонва своите съседи по отношение на обемите на безналичните транзакции. Проучванията показват, че 18 африкански държави разработват вътрешни системи за незабавни плащания.

Освен това три проекта за развитие имат за цел да изградят регионални платформи за незабавни плащания.

Подобни инициативи вероятно ще повишат капацитета за безналични плащания в региона.

Латинска Америка се развива

Регионът последователно развива инфраструктура за незабавни плащания. Безкасовите обеми в региона са с тенденция към 15,7% общ годишен ръст от 2022 до 2027 година.

Десет страни от Латинска Америка преследват или стартират схеми за незабавни плащания, водени от Pix, създадени от Banco Central do Brazil (BCB) през 2020 година. От стартирането си Pix затвърди позицията си на предпочитана бразилска опция за плащане.

BCB има за цел да разшири обхвата на Pix за незабавни трансгранични плащания сред блок от държави.