Продължете към съдържанието

Владимир Василев

Ръководител отдел “Защита от картови измами”, БОРИКА

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ е ръководител отдел “Защита от картови измами” в БОРИКА. Преди да се присъедини към Дружеството, от 2016 до 2022 г. заема длъжността „Старши анализатор-риск и борба с измами“ в Самап – КЧТ България, където натрупва сериозен опит в областта на борбата с измамите и прането на пари в международната компания. От 2014 г. до 2016 г. е част от екипа на Националната картова схема, част от Борика-Банксервиз по това време, като активно участва в създаването и управлението на Схемата. Има предходен опит в американската корпорация “The Bancorp”, както и “Paysafe group” откъдето започва кариерата му в тази област. Притежава Магистърска степен от Икономически Университет – Варна със специалност „Управление на продажбите“ и Бакалавърска степен от същото учебно заведение със специалност „Маркетинг“.