Продължете към съдържанието

Да изградим успешно мост между платежната индустрия и общностите

Опитвам се да погледна зад хоризонта на събитията за финтех и киберсигурност. Това, което виждам там, обикновено се превръща в нашето бъдеще. Има ясна необходимост да споделяме визии, но и трябва да фокусираме огромните ресурси на общностите от експерти. Това сподели пред блога на DIGI PAY Ясен Танев, съосновател CyberClub.

Консултативният съвет е мястото, където виждам възможността енергията да бъде превърната в синергия. Аз съм в борда, защото мога да внеса като ценни теми – образование по киберсигурност, рамка за компетенции на ENIS, стандарти за сигурност на разплащателната индустрия (ISO, NIS2, PCI DSS) и липсващата връзка между организациите – преподаватели и отделни лица.

Очаквам нашите уникални умения и компетентност да изградят теми и поканят гости, които ще представят необходимостта от структуриран подход към иновациите и дигитализацията. Няма модерно плащане без интегрирано управление на риска и стандарти за сигурност, а това не може да се постигне без квалифицирани хора.

Искам успешно да изградим моста между платежната индустрия и общностите (CyberClub).