Продължете към съдържанието

Елмаз Исмаил

Ръководител отдел „Разплащания”, tbi bank

Елмаз Исмаил е ръководител отдел „Разплащания” в tbi bank. Елмаз се присъединява към tbi през 2017 г. и отговаря за дейността на отдела, управляващ всички разплащания в местна и чуждестранна валута на клиенти на банката. Работата ѝ в този ресор съчетава управление на платежни системи, синхронизиране на всички NOSTRO и SETTLEMENT сметки на банката и проследяване на регулаторните изисквания и промени, които следва да бъдат внедрени във всички банкови системи, обслужващи разплащания, както и в документи за клиенти. Елмаз отговаря и за оптимизирането и автоматизирането на платежните процеси в tbi, чрез които банката предлага клиентско изживяване от следващо поколение.

Нейният професионализъм и страст към иновативни подходи изиграват значима роля tbi bank да се превърне в първата банка, която предлага незабавни плащания в евро чрез SEPA Instant, както и в лева чрез програмата Blink на Националната картова и платежна схема (НКПС), част от БОРИКА.

Елмаз има магистърска степен по финанси от Българската академия на науките.