Продължете към съдържанието

Мартин Орешарски

Директор „Удостоверителни услуги“, БОРИКА

Мартин Орешарски е директор „Удостоверителни услуги“ в БОРИКА. Започва професионалното си развитие в Компанията през 2007 г. като експерт в Дирекция „Продажби“. В годините заема редица експертни длъжности, като през 2016 г. поема управлението на  търговските офиси на компанията в западна България като „Регионален мениджър“. Дейността му през годините е тясно свързана както с търговските отношения, така и с развитието на електронните и удостоверителните услуги, предлагани от Дружеството. През 2020 г. заема длъжността „Мениджър бизнес развитие“, с насоченост изцяло към развитието на Удостоверителните услуги. Понастоящем отговаря за един от стратегическите за компанията проекти, свързан с внедряването на иновативни решения за отдалечено подписване и отдалечена идентификация. Притежава бакалавърска степен по „Информатика“ и магистърска по „Бизнес администрация“.