Продължете към съдържанието

Нина Стоянова

Подуправител на Българската народна банка,

Ръководител на управление „Банково”

Нина Стоянова е член на Управителния съвет на Българската народна банка, избрана на 29 юли 2015 г. от 43-тото Народно събрание за шестгодишен мандат. От 2007 до 2015 г. тя е главен юрист, директор на дирекция „Правна”, Българска народна банка и е член на Правния комитет към Европейската система на централните банки.  От септември до декември 2006 г. е юрисконсулт в Европейската централна банка, Франкфурт на Майн, дирекция „Правни услуги” по програма за краткосрочни назначения в Европейската система от централни банки.

Стоянова е магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.