Продължете към съдържанието

Петър Чобанов

Подуправител, ръководител направление „Банково”, БНБ

Петър Чобанов e подуправител, ръководител на управление „Банково” и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 гoдина с шестгодишен мандат. От ноември 2000 г. започва кариерата си в Българска народна банка като главен експерт анализи до септември 2005 година. Октомври 2005 – май 2009 г. е изпълнителен директор, Агенция за икономически анализи и прогнози. Той е председател на Комисията по финансов надзор от май 2009 до юни 2010 година. От май 2013 – май 2013 е народен представител от Коалиция за България в 42-ото Народно събрание. От май 2013 – август 2014 е министър на финансите.

Той е преподавател, доцент, преподава по Международни финанси, Парична теория и парична политика, Основи на финансите, История на паричния режим, Системен риск, Финансови модели, Световна финансова система и парична политика, Прогнозиране на финансовите пазари, Финансова устойчивост, катедра „Финанси”, Университет за национално и световно стопанство.

Петър Чобанов е бил народен представител от Движението за права и свободи (ДПС) в 46-то, 47-мо, 48-мо, 49-о Народни събрания.