Продължете към съдържанието

Платформи, токенизация и отворено банкиране при плащанията

Очакванията на клиентите са в посока улесняване процеса на плащанията както и незабавното им изпълнение, сподели Даниела Иванова, изпълнителен директор на дружеството за електронни пари Ryvyl.

Платформизацията дава възможност на клиентите бързо и лесно да достъпват сметките си чрез апликации в мобилните им устройства.

Токенизацията позволява платежните карти да бъдат добавeни в електронните портфейли с цел извършване на транзакции директно от телефона, като същевременно се  гарантира и сигурността на запазените данни.

Чрез отвореното банкиране клиентите от едно място, отново за предпочитане мобилна апликация, могат да достъпват сметките си и да инициират плащания.

С незабавните плащания, без значение дали говорим за левови или плащания в чужда валута, очакванията са, получателят незабавно да получи нарадените средствата. В тази връзка, наблюдаваме все повече банкови и небанкови финансови институции да се включват в незабавните схеми за плащания като SEPA Instant, БЛИНК и т.н.

Чрез еmbedded finance различните платформи предлагат финансови услуги без необходимостта от финансов лиценз

За съжаление наблюдаваме известно изоставане на регулациите спрямо развитието на технологиите, което се надявам в близко време да се промени, за да могат българските финтех компании достойно да се конкурират с тези от Западна Европа.

Българският пазар все повече набира скорост в областта на онлайн плащанията. В България има много квалифицирани кадри, особено в ИТ индустрията, които до скоро основно работиха за чужди компании, но вече се ориентират и към местни проекти, което би дало един сериозен тласък за развитието на финтех индустрията на местно ниво.