Продължете към съдържанието

Политика за поверителност на DIGI PAY
Дата на влизане в сила: октомври 2020 г
Последна актуализация: октомври 2021 г

Вашата сигурност и доверие са важни за нас. Тази Декларация за поверителност обяснява как ИНФО-ЛВ ООД (или както по-долу ще наричаме „ИНФО-ЛВ ООД“, „ние“, „нас“ или „нашите“) събира, използва и споделя вашата лична информация във връзка с уебсайта, приложение (включително мобилно приложение), продукт, софтуер или услуга, които се свързват с тази Декларация за поверителност (наричаме ги нашите „Услуги“).
Тази декларация за поверителност обаче не се прилага за:
„Съдържание“ на нашите клиенти, което се въвежда/качва и обработва, съхранява или хоства от нашите клиенти, използващи нашите Услуги във връзка с техния акаунт при нас, в което тази лична информация се управлява от съответните политики за поверителност на нашите клиенти;
„Съдържанието“, което се разпространява в рамките на нашите Услуги (включително по отношение на личната информация, включена в такова съдържание), въпреки че това е разгледано в нашите Общи условия; или
Всеки уебсайт, приложение, продукт, софтуер, услуга или съдържание, които се предлагат от трети страни или които имат връзка към тяхната собствена декларация за поверителност, политика за поверителност или известие за поверителност.
Важно е, че някои закони (като GDPR) правят разлика между „контролер“ и „процесор“ (или подобни термини). Отбелязваме, че ние сме „контролер“ за онези Услуги, при които вземаме решения за това как се използва личната информация във връзка с нашите Услуги, и ние сме „обработващ“ за онези Услуги, където използваме само лична информация, както е позволено от нашите клиенти.
Когато вземаме решения как да използваме лична информация във връзка с нашите Услуги (когато действаме като администратор). Ние носим отговорност за задълженията на „администратор“ съгласно приложимите закони във връзка с обработката на лична информация – например използваме тази Декларация за поверителност и други известия, за да ви предоставим информация за нашата употреба на лична информация, както се изисква от закона.
Когато използваме само лична информация, както е позволено от нашите клиенти (когато действаме като обработващ), нашите клиенти също носят отговорност за задълженията на „администратор“ съгласно приложимите закони във връзка с обработката на лична информация. Ако използвате нашите Услуги чрез някой от нашите клиенти, трябва да се свържете с тях, ако имате въпроси или притеснения относно обработката на вашата лична информация или спазването на приложимите закони.
Обещаваме, че използваме вашата лична информация съгласно нашите Общи условия и работим за вашето доверие и удобство,
Благодарим за Вашето ДОВЕРИЕ,
ВСИЧКИ сме в един ЕКИП!
БЛАГОДАРИМ ВИ!

ЕКИП НА DIGI PAY
ИНФО-ЛВ ООД