Продължете към съдържанието

Радослав Димитров

Директор на дирекция „Карти и терминали“, БОРИКА.

Радослав Димитрове директор на дирекция „Карти и терминали“ в БОРИКА. Започва работа в компанията през 2002 година като системен оператор. В периода 2005 – 2009 година е администратор на „Система за реално време и финансово обслужване“, където отговаря за администрирането на картовата система БОРИКА. През 2009 година поема ръководството на отдел „Администриране на система за картови плащания“, а през 2016 година оглавява отдел „Развитие на картови продукти и услуги“. Понастоящем ръководи една от ключовите дирекции в БОРИКА – „Карти и терминали“, като усилията на екипа му са насочени в разработката и внедряването на иновативни решения за разплащания. Притежава магистърска степен по „Мениджмънт в телекомуникациите“ към Нов български университет, както и редица специализации в областта на картовите плащания.