Продължете към съдържанието

Свилен Станчев

Търговски директор, Ай Би Ес (IBS) България

Тема: Предотвратяване на измами в дигиталните банкови канали

Свилен Станчев e търговски Директор в Ай Би Ес България (IBS) – една от водещите ИТ компании в страната с фокус върху финансовата индустрия, аналитикс решенията и системната интеграция. Текущо IBS изпълнява ключови проекти във водещи банки, свързани с дигиталната трансформация, PSD2 регулацията, мониторинг и защита на транзакциите, модернизирането на инфраструктурата и управлението на информационните активи. Свилен Станчев има над 13 годишен опит в ИТ сектора. Интересите му са свързани с инфраструктурата, API Economy, Превенция на финансовите престъпления и измамите, E2E analytics решенията, които помагат за развитие на дигитални бизнес модели.