Продължете към съдържанието
С незабавните плащания навлизаме извън стандартните пазари

Незабавните плащания променят пазара на финансови услуги в България малко повече от година след старта им, коментира за блога на DIGI PAY 2024 Стоилка Арсова, директор на Националната картова и платежна схема, част от БОРИКА АД.

Вече всички банки и платежни институции в страната осигуряват на своите клиенти възможност за получаване на незабавен превод. 20 ДПУ са в ролята и на наредители и на получатели, а 27 ДПУ са само получатели на незабавни плащания.

Над 11 млн. незабавни превода на стойност близо 19 млрд. лева са извършени само в рамките на 2023 година. Отчитаме ежемесечен и устойчив ръст от над 10%.

Очакваме 17,2 млн. трансакции чрез незабавни плащания

Услугата все още не е достигнала пълния си потенциал, клиентите обаче бързо свикват с нея и я ползват все по-често. Всичко това ни позволи да развием и надградим услугата, да oбхванем и плащания, които в момента не се осъществяват чрез банки, а в брой. Например превод на малка сума пари за обяд, за вечеря или за подарък.

Пилотният проект blink P2P по мобилен номер, който е базиран на системата за незабавни плащания, стартира през миналата година и вече се радва на голям интерес от крайните клиенти. През 2024 г. очакваме 10 ДПУ да предлагат услугата на своите клиенти.

В тази връзка стартираме и национална рекламна кампания в началото на април 2024, която ще прерасне и в потребителска кампания в началото на лятото с цел активиране на повече клиенти. Незабавните плащания ни дават възможност да навлезем в пазари, които са извън стандартните начини на плащания, дори и с карта. Това, което развиваме, са услуги с добавена стойност към крайните клиенти, отново по стандарт на Схемата.

Стартираме с услуги по отношение на паркиране в зона в цялата страна.

Плащането с мобилно банкиране ще бъде алтернатива на плащането със SMS. Предвиждат се и допълнителни услуги като геолокация – така клиентът ще разбере дали е в зона и каква е тя. Също така плащане на уикенд пакети за паркиране в някои общини. Нови посоки на развитие на тази услуга ще бъдат плащания към частни паркинги, летища, молове и други. Няма да има нужда от ползване на гише, а ще се плаща директно от мобилното приложение на банката или платежната институция. 

Услугата blink parking ще стартира също тази година с пилотен проект за платено почасово паркиране в зона в 16 населени места в страната, както и в частни паркинги на летища и бизнес центрове. Доставчиците на платежни услуги разполагат със системи за бързо и ефективно разкриване на измами и предприемат мерки, които да предотвратят изпращането на пари до нежелан получател в резултат на измама или грешка. 

Предстои нова законова уредба на ниво ЕС, която се очаква да бъде финално приета през тази година. Чрез нея ще бъдат въведени мерки за улесняване навлизането на незабавните плащания.

За по-голяма сигурност: допълнителна проверка на самоличността на получателя

Предстои въвеждане на услуга за проверка на самоличността на получателя, на когото платецът възнамерява да изпрати незабавно плащане. Тази услуга няма да бъде допълнително таксувана към потребителя. 

При установяване на несъответствие между идентификатора на платежната сметка на получателя и името на получателя, предоставено от платеца, клиентът трябва да бъде уведомен и да се вземе неговото изрично съгласие, а ако такава информация не е предоставена, клиентът трябва да бъде обезщетен от обслужващото го ДПУ за всички финансови щети, настъпили вследствие на измама. 

Като допълнителна защита срещу измами, доставчиците на платежни услуги трябва да позволят на своите клиенти да определят максимална сума за незабавни кредитни преводи в евро, която може лесно да се променя преди следващия превод.

С незабавни плащания следват и незабавни мерки срещу пране на пари

Предстои да бъдат въведени още по-задълбочени мерки за предотвратяване на престъпни дейности (като изпиране на пари или финансиране на тероризма).

 Доставчиците на услуги, предлагащи незабавни кредитни преводи, трябва да извършват надлежни проверки на ежедневна база дали някой от техните клиенти е обект на санкции или други ограничителни мерки, и своевременно да предприемат съответните стъпки за предотвратяване на евентуални престъпления. 

Не на последно място е важно Директивата за платежни услуги да работи активно с потребителя, за да бъде той информиран, чрез разясняване на съществуващите потенциални рискове и по този начин те да бъдат минимизирани и своевременно избегнати.

Дигитализация на ваучерите за храна с “bcard e-ваучери”

В ролята си на Национална картова и платежна схема ние се стремим да покрием
различни локални услуги чрез различни платежни инструменти. Насочваме се към сектори, в които имат нужда от дигитализация. А ние като една локална схема можем да предложим адекватни и конкурентни решения, от които да са доволни както нашите участници, така и самите търговци. 

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане позволи дигитализацията на ваучерите за храна от началото на тази година. Чрез bcard ние предлагаме инструмент и правила към нашите издатели и приемащи институции, които от своя страна да предложат услуга на издателите на ваучери за храна. Подготвихме нов продукт „bcard е-ваучери“, който е съобразен с регулаторните изисквания за ваучерите за храна на електронен носител. Като национален продукт картата „bcard е-ваучери“ е може би най-евтиното решение за осигуряването на ваучери за храна на електронен носител, предвид социалния характер на разходите. Електронните ваучери се базират на квоти, отпуснати от Министерство на финансите.

От общо 11 лицензирани оператори, седем предлагат българската карта bcard e-ваучери, което си е добър старт от общо 11 лицензирани оператори.

Ползите от дигитализацията на ваучерите са за всички

Добавената стойност на дигитализацията на ваучерите е главно в ресурсен и технически ангажимент на всички по веригата. Работодателите няма вече да раздават всеки месец на ръка на служителите си хартиен ваучер, а ще предоставят карта с дълга валидност, която ще зареждат при оператора на ваучери. Ще спестят време за администриране и раздаване на ваучерите. 

Служителите ще получават електронен носител/карта със заредени ваучери, който е безплатен и без такси за поддръжка и трансакции. С него ще имат много по-добро клиентско преживяване, както са свикнали да получават с платежните карти, включително да проверяват наличността на ваучерите в него и да го блокират по своя преценка. Няма да се притесняват, че могат да изгубят или скъсат хартиен ваучер. Ваучерите ще се съхраняват сигурно с възможност за проследяване в електронния носител. Ще може да се използва цялата тяхна номинална стойност и да се плаща с тях не само кръгли суми. 

При операторите на ваучери ще има голяма оптимизация на процесите по производство, доставка, броене, прочитане на ваучерите. Четенето на хартиените ваучери се извършва със специални машини за четене, които са подобни на банкното-броячните машини в банките. 

Някои от тези машини са доста софистицирани и позволяват освен прочитане на номинала, да се направи и протокол по прочетени ваучери по номинали, по магазини и през софтуер, свързан със счетоводството, да се издаде фактура за прочетените ваучери.
Съхранението на хартиените ваучери също е тежък и сложен процес. Представете си при една жалба как ще намерите една такава хартия. 

При търговците: освен стоенето и бавенето на опашката, касиерите, приемащи ваучерите в магазините имат специални инструкции за разпознаване на спесимени на ваучерите, които са в обръщение. Касиерите следят за валидността на ваучера и когато ваучерът бъде използван трябва да бъде поставен печат на обратната страна на ваучера, че вече е използван, за да не може повторно да бъде употребен и да се сложи в отделна част на касата. Магазините събират ваучерите и периодично (може веднъж в седмицата, на две седмици, на месец), изпращат с куриер или носят лично с чували в офиса на оператора използваните подпечатани ваучери, за да бъдат преброени, прочетени и осребрени.

Някои от големите магазини използват коли и/или бусове на охранителните (СОТ)
компании, с които транспортират ваучерите за своя сметка до офисите на операторите.

За държавата също би имало много ползи от дигитализацията на ваучерите за храна. С електронните ваучери ще се насърчат безкасовите плащания и това ще допринесе за разширяване на ПОС мрежата в страната, стига да се предлагат на пазара сравнително евтини електронни носители, които да не оскъпят допълнително трансакциите с електронни ваучери. Безкасовите плащания водят до изсветляване на сивата икономика, съответно до по-високи приходи от ДДС, корпоративен данък, осигуровки и др., коментира още Стоилка Арсова.