Продължете към съдържанието
Топ тенденции в плащанията за 2024 година

Обемът на безкешовите плащания ще достигне около 2,3 трилиона до 2027 г., което е два
пъти повече спрямо 2022 година, показват данните на Capgemini в своя доклад „Топ тенденции
в плащанията за 2024 година”.
Този растеж се движи от разширяването на инфраструктурата за незабавни плащания,
продължаващото приемане на отворена банкова рамка. Очакванията на клиентите,
регулациите и индустриалните инициативи катализират бързото приемане на нови
инструменти и незабавни плащания.

• Съкровищницата за плащания в реално време ще бъде чудесен инструмент за ефективно
управление на парични средства и интелигентно вземане на решения.

• Ефективността ще бъде подсилена от приемането на незабавни плащания.

• Използването на AI и дигитализация ще подобри удовлетвореността на клиентите и ще
рационализира бек-енд процесите.

• Деглобализацията ще бъде предизвикателство за глобалните разплащателни уеб услуги.

• Методите за незабавно плащане създават нови релси и променят индустрията.

• Иновациите и регулаторните промени увеличават разходите на доставчика на плащания.

Тенденция 1
Плащанията в реално време дават възможност на клиентите да взематрешения
и да управляват паричните средства

Интерфейсите за програмиране на интеграция (API) и свързаността са основни възможности за съкровищница в реално време, помагащи на корпоративните клиенти да вземат по-бързи
решения, като същевременно оптимизират управлението на парични средства.

Тенденция 2
Алтернативите на картите - плащане по банка и BNPL - нарастват

Иновациите в платежните услуги разширяват възможностите за купувачи и търговци,
създавайки конкуренция на настоящите издатели на карти.

Тенденция 3
Финансовите институции приемат API-та, базирани на облакаBNPL - нарастват

Финансовите институции приемат API-та, базирани на облака, за инфраструктура на хъба за
разплащания, за да осигурят адаптивност в рамките на развиващата се индустрия.

Тенденция 4
Дигитализацията ще рационализира процесите на задължения/вземания

Автоматизацията на AP и AR предлага предимства с голямо въздействие за фирмите за плащания, които търсят по-добра производителност и по-малко грешки.

Тенденция 5
Местните и регионалните разплащателни инициативи могат да предизвикат превъзходство на картовите схеми

Инициативите за регионални плащания могат да възпрепятстват развитието на съвместима трансгранична глобална мрежа, която може да рационализира международната търговия.

Тенденция 6
Регулаторните инициативи предизвикват иновации в плащанията и стабилна сигурност

Мотивирани от преминаването към безкасови икономики, регулаторите настояват за иновации, които подобряват потребителското изживяване и удобство. Проектът на PSD3 ще обедини съществуващия PSD2 с Директивата за електронните пари (EMD2) и ще предостави правила за разрешаване и надзор на небанкови доставчици на платежни услуги в ЕС.

Тенденция 7
Незабавните плащания предлагат потенциално повишаване на ефективността

Мрежите за разплащания в реално време работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и осигуряват множество предимства, включително гъвкавост, подобрена сигурност, намаляване на разходите и мигновеност. Незабавните плащания ще се увеличат с 12,2% до 2033 г. на глобално ниво, показва проучване от 2022 г. на Future Marketing Insights (FMI). Пазарната стойност беше оценена на 28 милиарда щатски долара през 2023 г. и се прогнозира да достигне до 125,7 милиарда щатски долара до 2033 г. Повече от 79 държави на шест континента са приели системи за плащане в реално време, което е 63% ръст на годишна база и 195 милиарда трансакции през март 2023 г., според доклад на ACI Worldwide and Global Data.

Тенденция 8
Централните банки се включват активно на пазара приемат CBDC, за да увеличат максимално финансовото включване

Централните банки се включват активно на пазара и приемат CBDC, за да увеличат максимално финансовото включване. Цифровата валута на централната банка ще допълни съществуващите платежни системи, позволявайки увеличаване на финансовото включване, програмни плащания и намаляване на транзакционните разходи.

Тенденция 9
Токенизацията отваря нови граници за създаване на стойност

Доставчиците на плащания обмислят токенизация и децентрализирани финансови системи,
базирани на блокчейн, за да подобрят прозрачността на транзакциите, възможността за
проверка и да проучат различни други случаи на употреба.
Базираните на блокчейн децентрализирани финанси (DeFi) използват технология с отворен
код, за да премахнат скъпите такси за обработка на плащания чрез намаляване на
посредниците. Глобалният блокчейн пазар на банкови и финансови услуги расте от 1,89
милиарда щатски долара през 2022 г. до 3,07 милиарда щатски долара през 2023 г.,
демонстрирайки ръст на годишна база от над 62%. До 2027 г. се предвижда да достигне 19,27
милиарда щатски долара според проучване от 2023 г. на The Business Research Company в Лондон.


Проучване за Световния доклад за плащанията за 2023 г. разкри, че 67% от корпорациите и 51%
от платежните фирми активно проучват токенизацията за сигурност и съответствие.
Juniper Research предвижда, че между 2020 г. и 2025 г. глобалните загуби от измами в
електронната търговия ще се увеличат с 18%. Само през 2021 г. бизнесът за електронна
търговия по света е загубил 20 милиарда щатски долара от измами. Решенията на DeFi като
токенизацията помагат да се направят онлайн плащанията сигурни и надеждни.

Тенденция 10
Предимствата на AI за платежните услуги включват производителност и удовлетвореност на клиентите

AI може да помогне на доставчиците на платежни услуги да подобрят персонализацията на
клиентите и да увеличат приходите, като същевременно намаляват рисковете за измами и
безопасността.