Продължете към съдържанието

Цанка Танева

Директор грижа за клиента, Евротръст

Тема: Националната идентификация – предизвикателства и възможности пред предоставянето на електронни услуги за гражданите и финансовата индустрия.

Цанка Танева е известен експерт в българския банков сектор с повече от 15 години на ръководни позиции и опит в управлението на проекти както в България, така и в ЦИЕ.

Притежава солидно разбиране за управление на процесите, банковите разпоредби, оценка на риска, натрупано по време на работа като мениджър на клон (2006-2008), регионален мениджър (2008-2010), ръководител на отдел “Събиране” (2010-2013), ръководител на отдел “Риск на дребно” (2013 -2018) в Райфайзенбанк България. Тя е шампион по въвеждане на изключителни технологии в банкирането и двигател на дигиталната трансформация.

Тя е лектор с опит, фотограф и опитен пътешественик.