Продължете към съдържанието

Планираме да достигнем 5 милиона извършени трансакции с услугата blink

Незабавните плащания в лева набират скорост. Очакванията ни са през 2023 г. да се запази възходящият тренд в развитието на Blink услугата, коментира за DIGI PAY Стоилка Арсова, директор „Национална картова и платежна схема”, БОРИКА АД с фокус върху незабавните плащания. Планираме към 31.12.2023 г. да постигнем 5 млн. извършени трансакции.